Blodbussen

Røde Kors har anskaffet to blodbusser. Den ene driftes av Haukeland Universitetssjukehus i Nord-Hordaland. Den andre driftes delvis av Blodbanken i Oslo (Oslo Universitetssykehus) på utvalgte steder i Oslo/Bærum og av Akershus Universitetssykehus nord og øst i Akershus. Derfor kan man gi blod flere steder i nærheten av der du jobber eller bor, avhengig av hvor blodbussene stopper.

 

Blodbussene er en mobil blodbank med 5 tappebenker som besøker større arbeidsplasser og sentrale områder i Bergens- og Oslo-området. Se www.blodbussen.no for mer info og kjøreplan for "Bergensbussen", www.blodbanken-oslo.no for Blodbanken i Oslo og https://www.ahus.no/blodbussen for Akershus Universitetssykehus.

 

 

Se reklamefilm for blodbussen i Bergen/N-Hordaland