Hvem kan gi blod?

Det eksisterer ikke et felles, nasjonalt blodgiverregister i Norge. Hvis du innen kort tid har planer om å flytte ut av området der din blodbank/ditt helseforetak driver en eller flere blodbanker, anbefaler vi at du kontakter den lokale blodbanken på det stedet du flytter til.

 

Hovedregelen er at alle friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere. Nye blodgivere kan aksepteres inntil 65 år etter vurdering av legen ved blodbanken. Ved noen blodbanker kan man også fortsette etter 65 år, under forutsetning at legen ved blodbanken gjør en årlig vurdering.

 

Du må veie over 50 kg, beherske norsk skriftlig og muntlig og ha norsk fødselsnummer.

 

Blodoverføring må ikke skade verken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer Blodbanken hver giver nøye. Når du skal gi blod fyller du ut et skjema for blodgivere om din helse og blir intervjuet av en bioingeniør, sykepleier eller lege.

 

Kontroll ved en blodgivning er ingen fullstendig helsesjekk, så dersom du pleier å gå til lege for kontroll av helsen din, bør du fortsette med det.

 

Vi må være sikre på at blodet ikke overfører infeksjonssykdommer. Ved hver giving blir du derfor spurt om du har vært i situasjoner med økt risiko for smitte, blant annet med HIV eller hepatitt.

 

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod. Derfor er det også restriksjoner på føde- og oppvekststed.

 

I noen tilfeller kan det hende at en blodgiver må ha kortere eller lengre pauser med å gi blod. Dette kan du lese mer om i "Veileder for transfusjonstjenesten i Norge" (Se Retningslinjer / Dokumenter) 

 

Blodbankene følger disse lover og forskrifter:

  • Tilsynsloven
  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Legemiddelloven
  • Smittevernloven
  • Helsepersonelloven
  • Helseregisterloven
  • Pasientrettighetsloven
  • Biobankloven
  • Personopplysningsloven
  • Blodforskriften