Aktuelt

Publisert 13. oktober 2014

Ebola og blodgiving

Informasjon er sendt alle blodbanker fra Helsedirektoratet

Pågående utbrudd av ebolavirus-sykdom - konsekvenser for blodgivning i Norge

 

Helsedirektoratet viser til det pågående utbruddet av ebolavirus i Vest-Afrika.

Utbruddet er ifølge informasjon fra WHO begrenset til landene Guinea, Sierra Leone og Liberia. I tillegg er det rapportert om et mindre antall smittede i Nigeria og Senegal.

 

Til dags dato har alle utbrudd av ebola oppstått i områder som er endemiske for malaria. Ifølge gjeldende utvelgelseskriterier for blodgivere – beskrevet i Veileder for transfusjonstjenesten i Norge – er personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område i inntil seks måneder utelukket fra blodgivning i 12 måneder etter at vedkommende forlot området, eventuelt fire måneder dersom test for malaria har vist negativt resultat.

 

Nevnte karanteneregler er dekkende med tanke på eksponering for ebolasmitte i de berørte områdene.

 

Med tanke på at det også er aktuelt med transport av ebolasmittede til Norge for behandling på norske sykehus, finner Helsedirektoratet det nødvendig å presisere følgende bestemmelser om blodgivning:

 

·         Personer som har oppholdt seg i ebola-rammede områder må avstå fra blodgivning i to måneder etter at vedkommende forlot området (men 12 måneder hvis det gjelder et område som også er endemisk for malaria)

·         Også personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor områdene med pågående utbrudd må avstå fra blodgivning i to måneder etter eksponeringen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell som tar del i behandling av ebolasyke som er transportert ut for behandling.

 


 

Vi viser også til vedlagte dokument fra ECDC for nærmere informasjon.

 

 

Vennlig hilsen

 

Ingeborg Hagerup-Jenssen e.f.

avdelingsdirektør

Sissel Dyrnes

seniorrådgiver

Kommentarer (0)Sett (2429)

Skribent: Tor Ole Bergan

Kategorier: Nyheter

Emneord:

Print