Aktuelt

Publisert 8. oktober 2015

Nasjonal blodgiver vervekampanje

Antall givere i Norge er for nedadgående - det er en skremmende utvikling!

Antall givere har gått ned de siste år, etter at vi kom over 100.000 givere i landet etter kampanjen vi fikk midler til å arrangere i 2010. Blodbankene avregistrerer nå flere enn de rundt 16.000 som registrerer seg hvert år, og pr 31.12.2014 hadde landet under 95.000 givere. Fagmiljøet vil gjerne ha minst 125.000 - Norge mangler derfor 30.000 givere - minst!

 

Også i år fikk Røde Kors midler til en kampanje. Alle blodbanker ble tilskrevet med spørsmål om de trengte flere givere, om de var interessert i en nasjonal kampanje og om de kunne delta selv. Kun 6 av 72 giversteder var ikke interessert, de hadde nok givere og ikke minst, altfor liten kapasitet til å bruke tid på å verve nye. Resten av blodbankene var veldig interessert i flere givere, beredskapen de fleste stedene var under lavmål og altfor mange givere sluttet. Dessverre er blodbankene så presset med sitt daglig arbeide med å skaffe sykehusene det blodet som trengs, at stor innsats til selv å engasjere seg, hadde blodbankene dessverre ikke. Beløpet mottatt fra myndighetene var mindre ved denne anledning, og det ble bestemt å ha en kampanje på sosiale medier. Det ble i den forbindelse laget en film som oppfordrer potensielle givere til å melde seg. Og det ble en rettet kampanje til spesielt yngre menn, men selvfølgelig alle som melder seg er velkomne!

 

GiBlod.no er den klart viktigste rekrutteringskanalen av nye givere, og 3/4 av de som registreres melder seg på GiBlod.no. I tillegg verver lokale Røde Kors foreninger mange i forbindelse med lokale arrangementer. Normalt melder ca 42 seg på GiBlod.no hver dag, til alle landets giversteder. Etter at kampanjen startet 21.9. har antallet som melder seg pr dag i gjennomsnitt vært 112 - det er jo bra, men vi hadde håpet på større tilgang, iom at budskapet har nådd godt over hundre tusen personer. Tusener har likt og delt oppfordringen om å melde seg og det er jo veldig bra. Og det er mange som kommenterer og engasjerer seg. Røde Kors lokalforeninger er oppfordret til å lage egne aksjoner i samarbeid/forståelse med sin blodbank. Selv om vi vet om flere aksjoner, har det dessverre ikke vært så mange som vi hadde håpet på.

 

Kampanjen vil fortsette utover høsten, vi håper på mer mediedekning og at den kritiske situasjonen mange blodbanker er i vil bedre seg. Utfordringen er ligger nå hos blodbankene. Dersom det melder seg mange må de prioritere å få dem registrert så fort som mulig. At det kan ta noe lenger tid enn normalt nå, pga stor tilgang, må aksepteres, men de må selv gjøre en ekstra innsats for å få registrert de som melder seg.

 

Det kan ikke sies for ofte - Blod kan ikke lages, det må gis. Oppfordringen går til alle som kan gi - gjør det! Her på GiBlod.no kan man melde seg til alle landets giversteder. Dessverre kan ikke alle gi, men alle kan verve noen - det er også en viktig oppgave! Så send stafetten videre!

 

 

 

Kommentarer (0)Sett (3720)

Skribent: Tor Ole Bergan

Kategorier: Nyheter

Emneord:

Print