Hvilke prøver blir tatt?

Vi tar prøver av deg for å bestemme

  • blodtypen
  • hemoglobinmengden (blodprosenten)

Blodtypen bestemmes ved din første henvendelse til blodbanken, men de tar også en prøve til kontroll av blodtypen ved hver blodgiving. Dette gjøres for å hindre forveksling av blodgivere.

Ved den første blodtypebestemmelsen blir du ABO-typet, Rh-typet og Kell-typet. Det kan hende du ved en senere anledning vil bli testet ut i andre blodtypesystemer som er relevante i en transfusjonssammenheng.

Hemoglobinet/blodprosenten måles når du registrerer deg som blodgiver og senere ved hver blodgiving.

Blodbanken tar også prøver av deg for å teste på:

  • syfilis (dette tas bare når du registrer deg som blodgiver)
  • hiv
  • hepatitt B og C

Skulle vi oppdage noe unormalt i disse prøvene vil du høre fra blodbanken. Får du ingen beskjed, kan du gå ut fra at alt er bra.

Analysene utføres med svært følsomme metoder, som av og til kan gi utslag selv om man ikke er smittet ("Falsk alarm"  eller "Falsk positiv"). Ved eventuelle problemer med smittetestene vil du bli kontaktet for å ta tilleggsprøver. I de aller fleste tilfeller skyldes dette falsk alarm og det er derfor ingen grunn til engstelse ved en slik henvendelse fra blodbanken.