Spørsmål og svar

Har du spørsmål av medisink karakter?


  • sykdom
  • medisinbruk
  • reisemål

Noen regler tolkes forskjellig fra blodbank til blodbank. Vi ber deg derfor om ta kontakt med blodbanken din eller den blodbanken du ønsker å gi blod ved så får du det beste svaret.

Finn kontaktinfo for din blodbank her