Hva er en blodtype?

Blodtyper er arvelige egenskaper som er knyttet til de røde blodlegemenes overflate. Denne overflaten er sammensatt av et stort antall forskjellige bestanddeler (molekyler) og mange av disse varierer fra individ til individ.

 

De to blodtypesystemene som har størst betydning i transfusjonssammenheng kalles ABO og Rh. I ABO-systemet finnes blodtypene A, B, O og AB, avhengig av om man har ingen, en eller begge egenskapene A og B.

 

Blodtype O finnes hos 40% av den norske befolkning, A hos 48%, B hos 8% og AB hos 4%.

 

I Rh-systemet finnes blodtype Rh+ (positiv) og Rh- (negativ). Blodtype Rh+ finnes hos 85% i den norske befolkningen og blodtype Rh- finnes hos 15%. Den samme Rh-prosentfordelingen gjelder for alle blodtypene i ABO-systemet.

 

Det har ingen helsemessig betydning for deg hvilken blodtype du har, men ved en blodoverføring må blodtypene til giver og mottaker passe sammen.