Hva er ferritin?

Ferritin er et stort rundt protein som finnes i kroppens celler, spesielt i leveren. Proteinets hovedoppgave er å lagre overflødige jernatomer som ikke umiddelbart utnyttes i cellenes stoffskifte.

 

Ferritin-nivået er et mål på hvor mye jern som er lagret i kroppen. 

Normalverdien for voksne kvinner er 10 - 200 μg/l og for voksne menn 25 - 300 μg/l.